غذای ایرانــی زعفـران به منظـور فرهنـگ سازی و ایجاد فضای متفـاوت در راسـتای خدمت رسانی و سرویس دهی هرچه آسانتر برای اولین بار اقدام به راه اندازی اپلیکیشن جهت سفارش غذا نموده است

امید است همانگونه که در این مدت مورد حمایت شما مشتریان عزیز شده ایم، به منظور ارج نهادن به لطف و پشتیبانی شما عزیزان 4% تخفیف برای سفارش اینترنتی اعمال میگردد